PRIVACYVERKLARING Nikki Organiseert

Uw privacy is belangrijk voor Nikki Organiseert. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze diensten gebruikt maakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. Tevens informeren wij u graag wat uw rechten zijn.

Verantwoordelijkheid voor uw gegevens

Nikki Organiseert is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Nikki Organiseert
Email: jaikwil@nikkiorganiseert.nl
Website: www.nikkiorganiseert.nl

Persoonsgegevens welke verwerkt worden

Nikki Organiseert verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-Voor- en achternaam
-Geslacht
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Geboortedatum
-Trouwdatum
-Dieetwensen
-Gastenlijsten
-Lichamelijke beperkingen, zodat wij voorzieningen kunnen treffen
-Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

-Seksuele voorkeur (bv homohuwelijk)
-Godsdienst (indien voor de kerk wordt getrouwd)
-Etnische afkomst
-Gezondheid (bv indien dit van invloed is op de uitvoering van de overeenkomst)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Nikki Organiseert verwerkt persoonsgegevens bij het organiseren van huwelijken en evenementen, zowel zakelijk als privé. Onderdeel hiervan kunnen bijvoorbeeld zijn: ceremonie, lunch, diner, receptie, feest, overnachtingen, activiteiten, vervoer etc.

Tijdens het organiseren van een huwelijk of ander evenement zijn er contacten met het bruidspaar, de familie, de zakelijke klant en diverse leveranciers die producten en/of diensten leveren voor het huwelijk of (zakelijk) evenement.
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor:
-Het afhandelen van uw betaling.
-Om goederen en/of diensten bij u af te leveren.
-Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
-Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zoals het bijhouden van een administratie
-Om de diensten zoals overeengekomen goed uit te kunnen voeren.

Bewaartermijn

Nikki Organiseert bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens betreffende gasten: tot 1 jaar na het huwelijk/zakelijk evenement;
NAW gegevens en bankrekeningnummer opdrachtgever en onderaannemers: tot 7 jaar na het huwelijk/zakelijk evenement om te voldoen aan de eisen van de Belastingdienst; Reden: wettelijk verplicht.
Bijzondere persoonsgegevens & geboortedatum: tot 4 jaar na afronding van de overeenkomst.
Informatie die wij na 7 jaar bewaren, voor bijvoorbeeld naslag of referenties, zal anoniem worden gemaakt door bijvoorbeeld allen de voornamen en evenement-/trouwdatum te gebruiken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nikki Organiseert verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Nikki Organiseert verstrekt uw gegevens alleen aan derden die noodzakelijk zijn betrokken bij de organisatie van uw huwelijk of zakelijk evenement. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Met bedrijven die uw gegevens verwerken sluiten wij een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nikki Organiseert blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is het maken van een draaiboek waarin tot in detail beschreven staat wie wat doet en wanneer. Ieder draaiboek is uniek. Het is onvermijdelijk dat in dit draaiboek namen van het bruidspaar, de familie en de leveranciers genoemd worden. De hoeveelheid persoonsgebonden informatie wordt zo beperkt mogelijk gehouden. Het draaiboek wordt uitsluitend gedeeld met diegenen die op het huwelijk of zakelijk evenement aan het werk zijn en dit nodig hebben om hun werkzaamheden juist uit te voeren.

Waar worden uw gegevens nog meer opgeslagen:

Webhosting (mailcontact of contactformulier op website)
Emailhosting
Google drive (alle gegevens van Nikki Organiseert worden op Google Drive opgeslagen)

Cookies, of vergelijkbare technieken, welke gebruikt worden

Nikki Organiseert gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website, uw gebruiksgemak en het controleren van de performance van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en uw voorkeursinstellingen worden onthouden.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelding voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens of de gegevens op te vragen voor overdracht.

U kunt zo’n verzoek sturen naar jaikwil@nikkiorganiseert.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Advies is om op deze kopie de pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het Burgerservicenummer zwart te maken ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wijzigingen privacy beleid

Nikki Organiseert behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. Wijzigingen zullen uitsluitend via de website kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie. Raadpleegt u daarom periodiek de privacyverklaring op onze website.

Beveiliging van persoonsgegevens

Nikki Organiseert neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Nikki Zilverentant via jaikwil@nikkiorganiseert.nl

Hiervoor hebben wij onder meer de volgende maatregelen genomen:
Gebruik cloud opslag voor documenten en mail (Office 365);
Up to date houden van door ons gebruikte software;
Up to date antivirus en antimalware bescherming;
Wij hanteren een gebruiksnaam en wachtwoord op al onze systemen.

Social Media

Communicatie via de verscheidene social media kanalen (Facebook, Whatsapp, Twitter, Linkedin, Instagram) en het delen van privacy gevoelige informatie, is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is dan ook niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte data. Wij wijzen u erop dat veel social mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De Privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden u aan om de privacyverklaring van deze social mediakanalen goed door te nemen.

Datalekken

Verwerker zal verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte stellen van iedere ‘inbreuk in verband met persoonsgegevens’ zoals bedoeld in artikel 4 sub 12 AVG.

Voor algemene informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het aanvragen van een brochure kunt u terecht bij de Infolijn van de rijksoverheid, of via www.rijksoverheid.nl alwaar de meeste informatie in PDF formaat te verkrijgen is.

Deze privacyverklaring (v1.0 – d.d. 1 juli 2021) gaat in per 1 juli 2021. Nikki Organiseert behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring. De actuele versie is gepubliceerd op onze website.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen via jaikwil@nikkiorganiseert en +31 6 10418388

Vriendelijke groet,

Nikki Zilverentant

Handtekening voor akkoord: